Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst  Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 4 ust. 3 pkt  3  uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.08.2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 05 maja 2017r. do 29 maja 2017r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy, na czas nieokreślony,  zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym zakresie tj.:

W formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego:

  1. części działek nr 1252 i 1254 o łącznej powierzchni 0,0610 ha (ogólna łączna powierzchnia działek 0,2786 ha), położonych w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 Listopada na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1255
  2. części działek nr 1252 i 1254 o łącznej powierzchni 0,0786 ha (ogólna łączna powierzchnia działek 0,2786 ha), położonych w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 Listopada na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1253,
  3. działkę nr 195/7 o powierzchni 0,0240 ha położoną w miejscowości Wojtkowa na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 203/2.

Ustrzyki Dolne, dnia  2017.04.27

 

 
  Data publikacji   2017-05-05


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659842