Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonej do sprzedaży.
 

Wykaz

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XXIX/387/17 z dnia 09 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonych do sprzedaży. Nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

 1. Działka nr 2056/5 o powierzchni 0,0196 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00036513/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena nieruchomości: 10.888,00- zł
  w tym: wartość nieruchomości 9.820,00- zł
  koszt podziału nieruchomości 600,00- zł
  koszt oszacowania nieruchomości 199,00- zł
  koszt wypisu i wyrysu 209,00- zł
  koszt założenia księgi wieczystej 60,00- zł
 2. Działka nr 2056/6 o powierzchni 0,0071 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00036514/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena nieruchomości: 4.625,00- zł
  w tym: wartość nieruchomości 3.557,00- zł
  koszt podziału nieruchomości 600,00- zł
  koszt oszacowania nieruchomości 199,00- zł
  koszt wypisu i wyrysu 209,00- zł
  koszt założenia księgi wieczystej 60,00- zł
 3. Działka nr 2056/7 o powierzchni 0,0080 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00036515/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
  Cena nieruchomości: 5.076,00- zł
  w tym: wartość nieruchomości 4.008,00- zł
  koszt podziału nieruchomości 600,00- zł
  koszt oszacowania nieruchomości 199,00- zł
  koszt wypisu i wyrysu 209,00- zł
  koszt założenia księgi wieczystej 60,00- zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości wymienionych w punkcie 1, 2, 3 zostanie doliczony 23% podatek Vat. Sprzedaż następuje w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy. Ustala się termin do dnia 05.06.2017r. na złożenie wniosku. Na przedmiotowe nieruchomości Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie 21.04.2017r. do dnia 05.06.2017r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 - tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017-04-12

 
  Data publikacji   2017-04-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659936