Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 4 ust. 3 pkt 3 uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.08.2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 21 kwietnia 2017r. do 15 maja 2017r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy, na czas nieokreślony, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

W formie bezprzetargowej:

  • część działki nr nr 338/3 i 339/4 o łącznej powierzchni 0,0298 ha (ogólna łączna powierzchnia 1,3577 ha), położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ulicy Stokowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz właściciela działki oznaczonej nr 310/3,
  • część działki nr nr 338/3 i 339/4 o łącznej powierzchni 0,0501 ha (ogólna łączna powierzchnia 1,3577 ha), położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ulicy Stokowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz właściciela działki oznaczonej nr 310/4.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017.04.12

 
  Data publikacji   2017-04-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659884