Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 4 ust. 2, ust. 3 pkt 3 i ust. 4 uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.08.2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 07 kwietnia 2017r. do 02 maja 2017r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy, na czas nieokreślony, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

W formie bezprzetargowej:

  • część działki nr 2794 o powierzchni 20 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,6940ha ), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Łukasiewicza na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "PIONIERSKA" w Ustrzykach Dolnych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości tj. 285/2 z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne. W formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • działkę nr 1452/2 o powierzchni 0,0296 ha, położoną w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ulicy J. Korczaka z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017.03.31

 
  Data publikacji   2017-03-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659725