Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach 24.03.2017r. do 08.05.2017r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonych do sprzedaży:

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. nieruchomość niezabudowana położona w Ustrzykach Dolnych przy ul. Strwiążyk, oznaczona numerem działki 73/6 o powierzchni 0,1000 ha, oraz udział w 1/7 części nieruchomości oznaczonej numerem działki 73/1 o powierzchni 0,1788 ha, z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z udziałem w drodze dojazdowej,
  2. nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Trzcianiec oznaczona numerem działki 7/16 o powierzchni 0,0702 ha,

w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

  1. nieruchomość położona w miejscowości Brelików, oznaczona numerem działki 186/5 o powierzchni 0,1344 ha, zabudowana budynkiem sklepu stanowiącym własność użytkownika wieczystego.
Ustrzyki Dolne, dnia 2017-03-15
 
  Data publikacji   2017-03-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659911