Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

Do konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

Posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie techniczne: mgr inż. budownictwa w zakresie urządzeń sanitarnych,
 3. co najmniej 2-letni staż pracy w zakresie przygotowania lub realizacji inwestycji (staż w biurze projektów lub/i w samorządzie terytorialnym) lub co najmniej 4-letni staż pracy na budowie na stanowisku kierownika robót lub zespołu,
 4. dobrą znajomość zasad kosztorysowania robót budowlano-montażowych i programów do kosztorysowania oraz zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
 5. znajomość systemu informacji prawnej LEX oraz umiejętność obsługi komputera,
 6. znajomość procedur przetargowych w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług.

Ponadto:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 5. dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe pracy w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku związanym z realizacją inwestycji oraz posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej, a także znajomość obowiązujących przepisów w zakresie ustaw: O samorządzie gminnym, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych i innych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, a ponadto odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.
 
  Data publikacji   2017-02-23Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 659736