Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na samodzielne stanowisko Referenta ds. parkingów w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na samodzielne stanowisko Referenta ds. parkingów w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych

Do konkursu na samodzielne stanowisko Referenta ds. parkingów w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

 1. Posiada:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. wykształcenie wyższe zawodowe;
  3. co najmniej 2 letni staż pracy.

  Wymagania dodatkowe:

  1. Umiejętność obsługi komputera
  2. Znajomość przepisów niezbędnych na stanowisku pracy w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ruchu drogowym, Uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. Ogólna wiedza na temat funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gminie Ustrzyki Dolne.
  4. Predyspozycje i umiejętności kandydata tj. dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, odporność na warunki pogodowe, odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków.
 2. Ponadto:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  2. nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.;

Więcej informacji w załączniku

 
  Data publikacji   2016-12-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 659789