Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

Do konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

 1. Posiada:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub administracyjne;
  3. co najmniej: - 12 miesięcy doświadczenia w dziale księgowości jednostki samorządu terytorialnego lub 2 lata doświadczenia w księgowości w innych jednostkach lub przedsiębiorstwach;
  4. umiejętność obsługi komputera oraz pakietu OFFICE;
  5. znajomość przepisów prawnych tj. Ordynacja podatkowa, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych, postępowanie egzekucyjne w administracji.
 2. Ponadto:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  2. nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. nie była karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.;
 
  Data publikacji   2016-10-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 105043