Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych Ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
Ogłasza konkurs na stanowisko
Inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

Do konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

I. Posiada:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie techniczne lub inżynieryjne w specjalności drogowej;
 3. co najmniej:
  • 8 letni staż pracy w wykonawstwie w zakresie przygotowania lub realizacji budowy w przypadku osoby z wykształceniem technicznym - na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy;
  • 4 letni staż pracy w przypadku osoby z wykształceniem inżynieryjnym;
 4. uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;
 5. dobrą znajomość zasad kosztorysowania robót budowlano- montażowych i programów do kosztorysowania oraz zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji;
 6. znajomość systemu informacji prawnej LEX oraz umiejętność obsługi komputera;
 7. znajomość procedur przetargowych w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług;

II. Ponadto:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.;
 5. dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe pracy w urzędach organu administracji rządowej lub samorządowej w zakresie realizacji bądź nadzoru inwestycji;
 
  Data publikacji   2016-09-14Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 706880