Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko SPECJALISTY ds. KADR I PŁAC
 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko SPECJALISTY ds. KADR I PŁAC

 1. Adres jednostki:
  Zespół Szkół Publicznych Nr 1
   ul. 29 Listopada 21
  tel. 13 461 14 21
 2. Określenie stanowiska służbowego:
  Specjalista ds. kadr i płac
 3. Wymiar etatu:
  Pełen wymiar czasu pracy ( 40 godz.)
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Specjalisty ds. kadr i płac:
  • Obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej, bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Posiadanie wykształcenie: minimum średnie
  • Posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy
 5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kadrowo-płacowym,
  • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, oświatowych i samorządowych oraz Karty Nauczyciela,
  • Biegła znajomość programu Płatnik, pakietu Ms Office, programu płacowo-kadrowego.
  • Umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego)
  • Znajomość przepisów podatkowych ( w tym: sporządzania dokumentów PIT)
  • Dobra znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,
  • Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań- wysoka kultura osobista.
 
  Data publikacji   2016-09-12Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 707041