Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie o wydaniu postanowienia znak: KR0.5120.56.2016.KIVI uzgadniającego, w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
 

Obwieszczenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie o wydaniu postanowienia znak: KR0.5120.56.2016.KIVI uzgadniającego, w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci (sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody i zbiornik bezodpływowy na wody popłuczne, budowa sieci energetycznej NN zasilającej urządzenia oraz budowa drogi dojazdowej) na działkach nr ew.: 308, 419, 428, 429, 430/1, 431, 432, 433/1, 433/3, 433/4, 434, 435, 441/1, 441/5, 443, 444, 445, 451/1, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/3, 456/4, 456/5, 457, 463, 472, 473, 474, 475, 476, 480, 481/1 503, 504, 50611, 506/2, 507, 50812, 508/5, 508/8, 513/2, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/2, 524, 694, 695, 696, 697, 698, 699/1, 699/2 699/3, 699/4, 708/1, 709/1, 710/1, 710/2, 711, 716, 723/1, 723/2, 724, 725, 726, 727, 728/1, 72812, 733, 734, 735, 737, 738/1, 738/2, 740, 744, 746/2, 746/3, 74614, 747, 750, 757/1, 757/2, 759/1, 759/2, 760/1, 760/3, 761/1, 761/2, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 769/1, 769/2, 769/3, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 779, 780, 782/2, 783, 784, 785/1, 786/1, 834, 838/1, 838/3, 839/1, 839/2 położonych w miejscowości Ropienka oraz na działkach nr ew.: 4, 7/1, 15, położonych w miejscowości Brelików, gm. Ustrzyki Dolne.

 
  Data publikacji   2016-03-21Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 109885