Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R na działkach o numerze ewidencyjnym: 121, 379/1, 370,
 

Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R na działkach o numerze ewidencyjnym: 121, 379/1, 370, dla inwestycji obejmującej: budowę głównej magistrali wodociągowej od miejscowości Łobozew Dolny do zbiornika „Żuków" w miejscowości Ustjanowa Dolna -Ustjanowa Górna do zbiornika „Kombinat" w miejscowości Ustrzyki Dolne, - przez działki o numerze ewidencyjnym: 12, 13/1, 15, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 85/1, 89, 94, 95, 100, 101, 102, 104, 128, 139, 153, 154, 155, 156, 332, 470/2, 470/3, 470/4, 470/9, 471/8, 473/5, 473/6, 473/9, 474/1, 474/2, 475, 478, 506, 508, 509, 521 położone w Łobozewie Dolnym; - przez działki o numerze ewidencyjnym: 311, 430, 431 położone w Ustjanowej Dolnej; - przez działki o numerze ewidencyjnym: 424, 425, 426, 433, 435, 492, 493, 494, 495, 500, 577/1, 577/2, 577/3, 578, 584, 591, 594, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 645/1, 646, 671, 708, 709, 767, 768, 769, 770 położone w Ustjanowej Górnej, gm. Ustrzyki Dolne.

 
  Data publikacji   2016-02-04


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 151043