Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nr pozycji   2/2006
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek, który złożył Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek, który złożył Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wszczęto postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmującej:

- remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr: 890 Kuźmina-Krościenko w km 9+000-11+500 i 12 +530 – 15+530 w m. Trzcianiec, Wojtkowa, Wojtkówka i Jureczkowa.

Lokalizacja inwestycji na działkach ewidencyjnych nr:
- dot. m. Trzcianiec dz. ew. Nr: 62,
- dot. m. Wojtkowa dz. ew. Nr: 23, 61, 60 i 323,
- dot. m. Wojtkówka dz. ew. Nr: 9, 34, 104, 105,
- dot. m. Jureczkowa dz. ew. Nr: 73, 74, 77.
 
  Data publikacji   2006-04-27



Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 107826