Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     MOJA SPRAWA
 
  Grupa:   MOJA SPRAWA
  Nazwa pozycji   Wpis oraz zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 

WPIS ORAZ ZMIANY WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informację opracowano na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399 z późn. zm.)

Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w zakładce - Gospodarka odpadami.

Osoby prowadzące:

- Agnieszka Markowicz - inspektor
- Beata Chojnacka - inspektor,

pokój nr 22, I piętro, tel. (013) 460-80-20
e-mail odpadykomunalne@ustrzyki-dolne.pl

 
  Data publikacji   2015-12-21Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału GKiOŚ Joanna Szczepanik
 
  Ilość odwiedzin: 2665084