Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 18 grudnia 2015r. do 08 stycznia 2016r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy, na czas nieokreślony, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

W formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

  1. część działki nr 270/3 o powierzchni 150 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,2157 ha), położonej we wsi Ustjanowa Górna, oznaczonej na załączniku graficznym nr 2 na rzecz współwłaściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 270/1,
  2. część działki nr 270/3 o powierzchni 600 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,2157 ha), położonej we wsi Ustjanowa Górna, oznaczonej na załączniku graficznym nr 3 na rzecz współwłaściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 270/1,

W formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. część działki nr 7/10 o powierzchni 20 m 2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1728 ha ), położonej we wsi Trzcianiec z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,
  2. Działka nr 106 o powierzchni 0,4211 ha, położona we wsi Ropienka z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Ustrzyki Dolne, dnia, 2015.12.07

 
  Data publikacji   2015-12-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 107724