Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna. Drewno znajduje się przy drodze gminnej działka nr ew. 37 położona w miejscowości Liskowate gm. Ustrzyki Dolne.
 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna. Drewno znajduje się przy drodze gminnej działka nr ew. 37 położona w miejscowości Liskowate gm. Ustrzyki Dolne.

Drewno wielkowymiarowe dłużycowe gatunek: topola osika o masie 41,05 m3

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 18 grudnia 2015r. do godz. 1000. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Zakup drewna”. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2015r. o godz. 1030 w budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. O wyborze oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferta pisemna powinna być sporządzona na załączonym druku „OFERTA” (zał. do ogłoszenia).

Informacje dodatkowe:

  1. Odbiór i transport drewna we własnym zakresie.
  2. Drewno należy odebrać w terminie 3 dni od dokonania zapłaty zgodnie z otrzymaną fakturą VAT.
  3. Nabywca otrzyma fakturę VAT z terminem zapłaty do 7 dni.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia ogłoszenia bez wyboru którejkolwiek z ofert, odstąpienia lub unieważnienia oferty bez podania przyczyny.
  5. Uprawnionym do kontaktu w zakresie ogłoszenia jest Beata Besz, Paweł Wnęk tel. 13 4608008

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
mgr Bartosz Romowicz

 
  Data publikacji   2015-12-11Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Beata Besz
 
  Ilość odwiedzin: 142424