Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od dnia 4 grudnia 2015 r. do dnia 18 stycznia 2016 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

w formie bezprzetargowej:

  • Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną nr 1286/2 o powierzchni 0,0505 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020412/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
  • Lokal mieszkalny nr 30 w budynku nr 39 przy ulicy Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych, z udziałem w 164/10000 częściach, w działce nr 556/1 o pow. ogólnej 0,1224 ha oraz w częściach wspólnych budynku, uwidoczniony w księdze wieczystej nr KS2E/00028719/9 złożonej w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną nr 10/1 o powierzchni 0,1600 ha, położona w miejscowości Leszczowate, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020685/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne dnia, 2015-11-25

 
  Data publikacji   2015-11-26


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 142440