Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne w Strefie Płatnego Parkowania na drogach publicznych, położonych w Ustrzykach Dolnych przez
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 782 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 23 października 2015r. do 13 listopada 2015r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne w Strefie Płatnego Parkowania na drogach publicznych, położonych w Ustrzykach Dolnych przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług parkingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

W formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas określony od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

  • ulica Janusza Korczaka przy Zielonym Rynku – 10 miejsc, w tym 1 miejsce niepłatne dla osoby niepełnosprawnej,
  • ulica Rynek w obszarze zaplecza pierzei południowej Rynku (od budynku „Multimedia” do budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej) – 25 miejsc, w tym 2 miejsca niepłatne dla osób niepełnosprawnych,
  • ulica Rynek obok kawiarni „Orlik’ – 7 miejsc, w tym 1 miejsce niepłatne dla osoby niepełnosprawnej,
  • ulica Rynek naprzeciwko budynku SHU Halicz „Bieszczadzka” – 8 miejsc, w tym 1 miejsce niepłatne dla osoby niepełnosprawnej,
  • ulica Bełska od budynku Banku PKO BP w kierunku ul. Wyzwolenia po obu stronach ulicy – 11 miejsc,
  • ulica Wyzwolenia – 4 miejsca.

Ustrzyki Dolne, dnia, 2015.10.29

 
  Data publikacji   2015-10-30


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 97063