Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 782) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 28 sierpnia 2015r. do 18 września 2015r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

W formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony:

 • część działki nr 307 o powierzchni 144 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,0982 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
 • część działki nr 307 o powierzchni 162 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,0982 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
 • pomieszczenie magazynowe o powierzchni 67,26 m2 wraz z częścią działki nr 759/2 o powierzchni 67,26 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,6928 ha), położone we wsi Ropienka.
 • część 173/1 o powierzchni 0,0460 ha, (ogólna powierzchnia działki 0,4208 ha) położonej we wsi Hoszów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
 • część działki nr 586 o powierzchni 0,44 ha, (ogólna powierzchnia działki 0,4828 ha) położonej we wsi Wojtkówka z przeznaczeniem na cele rolnicze,
 • część działki nr 7/9 o powierzchni 20 m 2 (ogólna powierzchnia działki 0.2064 ha ), położonej we wsi Trzcianiec z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,
 • Działka nr 133 o powierzchni 0,0571 ha, położona we wsi Jałowe z przeznaczeniem na cele rolnicze.

W formie bezprzetargowej na czas nieokreślony:

 • część działki nr 316/4 o powierzchni 179 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,7622 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 291,
 • część działki nr 316/4 o powierzchni 103 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,7622 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 292,
 • część działki nr 316/4 o powierzchni 76 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,7622 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 293,
 • część działki nr 316/4 o powierzchni 22 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,7622 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 294,
 • część działki nr 316/4 o powierzchni 25 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,7622 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 298,
 • część działki nr 70/2 o powierzchni 12 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,4121 ha) i część działki nr 308 o powierzchni 48 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,2211 ha), położonych w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 296,
 • część działki nr 308 o powierzchni 12 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,2211 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 305,

Ustrzyki Dolne, 2015.08.18

 
  Data publikacji   2015-08-27


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 142518