Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nr pozycji   1/2006
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego
 

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do przepisu art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 5 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 20 czerwca 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 28.11.2005r. na wniosek, który złożyła Gmina Ustrzyki Dolne w imieniu, której działa Burmistrz Ustrzyk Dolnych zostało wszczęte postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: - budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Wincentego Pola, Nadgórnej, Sikorskiego, Zielona Wyzwolenia, Szkolna. Lokalizacja inwestycji na działkach ewidencyjnych nr: 1209/2, 1197/2, 1150/2, 1163, 1164, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171/1, 1171/2, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1102, 1162, 1161, 1160, 1159, 1158, 1157, 1130, 1126, 1136, 1137, 1138, 1139, 1135, 1134, 1133, - 1067, 1074, 1033, 1068, 1026, 1028, 1029, 1077, 1078/2, 1079, 1016/1, 1080, 1013, 1010, 1009, 1008, 1005, 1004, 1003, 1002, 1094, 1096, 1095, 1104, 1107, 1098, 1099, 1108, 1120, 1116, 1110, 1093, 1092, 1082, 1081, 1089, 1088, 1189, 1188, 1187, 1186, 1185, 1184, 1100, 1183, 1182, 1181, 1178, 1179/1, 1123, 1122, 1121, 1125/1, 1125/2, 1124, 1127, - 976, 987, 988, 992, 996, 986, 989, 990, 999, 1000, 502, 504, 508, 980, 981, 510/3, 510/1, 510/2, 517, 515, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, - 459, 447, 472, 428, 438, 411, 430, 479, 482, 477, 427, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 422, 396, 397, 398, 409, 408, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, - 1058, 1064, 1065, 1060, 1195, 1071 położonych w mieście Ustrzyki Dolne.

 
  Data publikacji   2006-01-06Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 107883