Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 782) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 03 lipca 2015r. do 24 lipca 2015r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczone do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony:
    • część działki nr 7/10 o powierzchni 80 m 2 (ogólna powierzchnia działki 0,1728 ha) położonej we wsi Trzcianiec z przeznaczeniem na cele rolnicze,
    • część działki nr 7/10 o powierzchni 20 m 2 (ogólna powierzchnia działki 0,1728 ha) położonej we wsi Trzcianiec z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,
    • działka nr 392/1 o powierzchni 0,5173 ha, położona we wsi Brzegi Dolne z przeznaczeniem na cele rolnicze,
    • część działki nr 1928/1 o powierzchni 20 m 2 (ogólna powierzchnia działki 0,0211 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Naftowej z przeznaczeniem pod ustawienie garaż.

Ustrzyki Dolne, 2015.06.25

 
  Data publikacji   2015-06-25


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 97001