Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 782) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 26 czerwca 2015r. do 14 sierpnia 2015r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczone do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

  1. w formie bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych:
    • lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 29 przy ulicy Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych, z udziałem w 248/10000 częściach, w działce nr 2227/1 o pow. ogólnej 0,0773 ha, przynależną piwnicą o pow. 2,30 m2 oraz w częściach wspólnych budynku, uwidoczniony w księdze wieczystej nr KS2E/00026728/1 złożonej w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych,
    • lokal mieszkalny nr 14 w budynku nr 29 przy ulicy Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych, z udziałem w 268/10000 częściach, w działce nr 2227/1 o pow. ogólnej 0,0773 ha, przynależną piwnicą o pow. 5,30 m2 oraz w częściach wspólnych budynku, uwidoczniony w księdze wieczystej nr KS2E/00026728/1 złożonej w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych,
    • budynek mieszkalny jednorodzinny, stanowiący lokal mieszkalny nr 13/1 wraz z działką nr 9/9 o pow. ogólnej 0,0494 ha, pomieszczeniem przynależnym i udziałem w działce nr 7/4 o pow. ogólnej 0,0750 ha – położony w miejscowości Trzcianiec, uwidoczniony w księgach wieczystych nr KS2E/00030500/8 i KS2E/00030864/7 złożonych w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
 
  Data publikacji   2015-06-25


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96939