Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. dobry stan zdrowia,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa – specjalność instalacyjna: sieci, instalacje, urządzenia w szczególności wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne - co najmniej inżynier,
 6. doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletni staż w wykonawstwie,
 7. znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
 8. znajomość zasad kosztorysowania robót budowlano-montażowych i programów do kosztorysowania,
 9. umiejętność obsługi komputera,
 10. znajomość systemu informacji prawnej LEX,
 11. znajomość procedur przetargowych w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług,
 12. znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, O samorządzie gminnym i innych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. solidność i rzetelność,
 2. odpowiedzialność i terminowość,
 3. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 4. uprzejmość i życzliwość w kontaktach służbowych,
 5. preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie,
 6. preferowane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej,
 7. dodatkowym atutem będzie drugi kierunek wykształcenia: elektryk – co najmniej technik,
 8. znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Statutu Gminy Ustrzyki Dolne
 
  Data publikacji   2015-06-17Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 105068