Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 22 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony:
    • część działki nr 492/12 o powierzchni 0,09 ha (ogólna powierzchnia działki 0,1557 ha), położonej we wsi Ropienka – z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
  2. w formie bezprzetargowej na czas określony od dnia 01 listopada 2015r. do dnia 31 października 2020r.:
    • czterdzieści miejsc pod ustawienie istniejących garaży o powierzchni po 20 m2 każdy, położonych na części działki nr 558 (ogólna powierzchnia działki 0.4478 ha) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Jagiellońskiej.

Ustrzyki Dolne, 2015.05.06

 
  Data publikacji   2015-05-18


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 97007