Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst DzU. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn.zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 10 kwietnia 2015r. do dnia 05 czerwca 2015r. wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

Działkę nr 73/6 o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem w wysokości 1/7 części w działce 73/1 o powierzchni ogólnej 0,1788 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne, dnia 2015-04-10

 
  Data publikacji   2015-04-17


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 107663