Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     URZĄD MIEJSKI
 
  Grupa:   URZĄD MIEJSKI
  Nazwa pozycji   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
e-mail
Prowadzi:
Joanna Szczepanik Kierownika Wydziału GKMOŚiR 134608008

j.szczepanik@ustrzyki-dolne.pl
Kierowanie pracą wydziału
Beata Besz Zastępca Kierownika 134608011

b.besz@ustrzyki-dolne.pl
Wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Ewidencja zabytków na terenie Gminy

Współpracy z sołtysami i radami sołeckimi
Katarzyna Wnuk Inspektor 134608017

k.wnuk@ustrzyki-dolne.pl
Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego

Gospodarka mieszkaniowa
Krzysztof Gąsior Inspektor 134608017

k.gasior@ustrzyki-dolne.pl
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

Oświetlenie miasta

Ewidencja miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych

Zezwolenia i licencje na przewozy osób
Paweł Wnęk Podinspektor 134608011

p.wnek@ustrzyki-dolne.pl
Wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych

Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa
Agnieszka Markowicz Inspektor 134608020

a.markowicz@ustrzyki-dolne.pl
Gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Ustrzyki Dolne
Beata Chojnacka Inspektor 134608020

b.chojnacka@ustrzyki-dolne.pl
Gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Ustrzyki Dolne
Maria Osadczuk Inspektor 134608006

m.osadczuk@ustrzyki-dolne.pl
Sprawy dotyczące wniosków o wpis do CEIDG

Wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Prowadzenia spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych,

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 
  Data publikacji   2015-03-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału GKiOŚ Joanna Szczepanik
 
  Ilość odwiedzin: 142373