Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     URZĄD MIEJSKI
 
  Grupa:   URZĄD MIEJSKI
  Nazwa pozycji   Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
 
Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
e-mail
Prowadzi:
Alicja Kisielewicz Kierownik Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego
13-460-80-13

a.kisielewicz@ustrzyki-dolne.pl
geodezja@ustrzyki-dolne.pl
Koordynuje oraz nadzoruje pracę Wydziału
Halina Tarnawska p.o. Zastępca Kierownika 13-460-80-12

h.tarnawska@ustrzyki-dolne.pl
Sprzedaż i przekazywanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości mienia komunalnego

Zamiana i wykup nierychomości

Komunalizacja nieruchomości
Emilia Gębica Pomoc administracyjna 13-460-80-12

e.gebica@ustrzyki-dolne.pl
Dzierżawę najem i użyczenie nieruchomości

Naliczanie i zmiana opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Fakturowanie i windykacja należności
Małgorzata Kacperska Inspektor 13-460-80-27

m.kacperska@ustrzyki-dolne.pl
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Agnieszka Suchar Inspektor 13-460-80-27

a.suchar@ustrzyki-dolne.pl
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzje inwestycji celu publicznego
Barbara Ćwikowska Inspektor 13-460-80-27

b.cwikowska@ustrzyki-dolne.pl
Zaświadczenia oraz wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenia, wypisy i wyrysy z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenia z obszarów rewitalizacji
Justyna Zygmunt - Więcek Inspektor 13-460-80-27

j.zygmunt-wiecek@ustrzyki-dolne.pl
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzje inwestycji celu publicznego
Dawid Szylak Inspektor 13-460-80-13

d.szylak@ustrzyki-dolne.pl
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Zgody na wejścia w teren gminnych nieruchomości

Numeracja nieruchomości

Regulacje stanu prawnego
 
  Data publikacji   2015-03-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 4168350