Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 27 marca 2015r. do 17 kwietnia 2015r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W formie przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech sezonów ( rok 2015, 2016 i 2017 ) tj:

  • jedno miejsce pod usytuowanie przenośnego stoiska typu np. „wóz” o wymiarach 1,50 m x 2,00 m, położone na części działek 930 o powierzchni 3 m 2 (ogólna powierzchnia działki 0.4729 ha) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. sprzedaży produktów regionalnych.

Ustrzyki Dolne, 2015.03.19

 
  Data publikacji   2015-03-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 142484