Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 16 stycznia 2015r. do 06 luty 2015r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na czas nieokreślony:

W formie bezprzetargowej:

  • działka nr 2770/8 o powierzchni 0,0041 ha, położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Bełskiej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 2770/3, z przeznaczeniem pod komunikację pieszą od chodnika do budynku,
  • część działki nr 1338 o powierzchni 15 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,0868 ha), położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Nadbrzeżnej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 1333, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Ustrzyki Dolne, 07.01.2015r.

 
  Data publikacji   2015-01-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 142448