Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 14 listopada 2014r. do 05 grudnia 2014r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na czas nieokreślony z przeznaczeniem na cele rolnicze:

W formie bezprzetargowej:

  • część działki nr 1436/2 o powierzchni 8 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.3583 ha ), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Janusza Korczaka na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 1450.

W formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • część działki nr 154 o powierzchni 0.07 ha ( ogólna powierzchnia działki 0,7176 ha ), położonej we wsi Bandrów Narodowy, oznaczonej na załączniku graficznym nr 1. Ustrzyki Dolne, 04.11.2014r.
 
  Data publikacji   2014-11-07


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 93787