Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr z 2014r. poz.518 z późn. zm ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 22 sierpnia 2014r. do 12 września 2014r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na czas nieokreślony.

W formie bezprzetargowej:

  • działka nr 934 o pow. 59 m2 położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Bełskiej na rzecz Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 933.

Ustrzyki Dolne, 11.08.2014r.

 
  Data publikacji   2014-08-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 706908