Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. 2014 poz. 518) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 08 sierpnia 2014 r. do 19 września 2014 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonych do sprzedaży:

 1. W formie bezprzetargowej na rzecz najemców:
  • nieruchomość położona w Łodynie, stanowiąca lokal mieszkalny tj. budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z działką nr 45/6 o pow. 0,1520 ha.
  • nieruchomość położona w Trzciańcu, stanowiąca lokal mieszkalny tj. budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej wraz z działką nr 9/8 o pow. 0,0484 ha oraz udziałem w 1/10 części w budynku gospodarczym i działce nr 7/4 o pow. ogólnej 0,0759 ha.
 2. W formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich:
  • działki nr nr: 1436/1 i 1452/1 o łącznej pow. 0,0035 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
  • działka nr 1021/14 o pow. 0,0018 ha, położona w Ustrzykach Dolnych.
 3. W formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • działka nr 118/2 o pow. 0,2497 ha wraz z zabudową, położona w Ropience.

Ustrzyki Dolne, dnia 2014-07-25

 
  Data publikacji   2014-07-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93842