Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr z 2014r. poz.518 ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 27 czerwca 2014r. do 18 lipca 2014r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na czas nieokreślony.

W formie bezprzetargowej:

  • część działki nr 238 o powierzchni 0.09 ha ( ogólna powierzchnia działki 0.25 ha ), położonej we wsi Teleśnica Oszwarowa,
  • część działki nr 1906 o powierzchni 15 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.7588 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Naftowej na poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z przeznaczeniem pod ustawienie pomieszczenia gospodarczego, oznaczonej na załączniku graficznym nr 3

W formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działka nr 109 o powierzchni 0.5107 ha, położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Strwiążyk.
  • część działki nr 340 o powierzchni 0.04 ha, (ogólna powierzchnia 0.5434 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Gombrowicza, oznaczonej na załączniku graficznym nr 2,
  • część działki nr 340 o powierzchni 0.04 ha, ( ogólna powierzchnia 0.5434 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Gombrowicza, oznaczonej na załączniku graficznym nr 3,
 
  Data publikacji   2014-06-30


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96940