Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. 2014 poz. 518) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia 25 lipca 2014 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży.

 1. W formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • działka nr 875 o pow. 0,0535 ha, położona w Ustrzykach Dolnych.
 2. W formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania zabudowanych nieruchomości sąsiednich stanowiących własność nabywców:
  • działki nr nr: 531/11 i 290/1 o łącznej pow. 0,0494 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
  • działki nr nr: 531/10 i 290/2 o łącznej pow. 0,0345 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
  • działki nr nr: 531/9 i 290/3 o łącznej pow. 0,0246 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
  • działki nr nr: 531/8 i 290/4 o łącznej pow. 0,0123 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
  • działki nr nr: 531/7 i 70/1 o łącznej pow. 0,0138 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
  • działka nr 229/1 o pow. 0,0082 ha, położona w Ustrzykach Dolnych.

 

 
  Data publikacji   2014-06-10


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93856