Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr z 2014r. poz.518 ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 16 maja 2014r. do 06 czerwca 2014r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • część działki nr 23/1 o powierzchni 30 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1574 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 3, położonej we wsi Trzcianiec z przeznaczeniem pod ustawienie garażu, na czas nieokreślony,
  • działka nr 1952 i część działek nr 1950, 1951, 1949, 1948 i 1947/2 o łącznej powierzchni 1.0794 ha - położonych w Ustrzykach Dolnych z przeznaczeniem pod wyciąg narciarski, na czas określony do dnia 30 kwietnia 2025r.

W formie bezprzetargowej:

  • działka nr 1957/3 o powierzchni 0.0615 ha , położona w Ustrzykach Dolnych na rzecz dzierżawcy – celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, pod urządzenie parkingu, na czas określony do dnia 30 kwietnia 2025r.

Ustrzyki Dolne, 09.05.2014r.

 
  Data publikacji   2014-05-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93821