Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 06 maja 2014 r. do 17 czerwca 2014 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne

- przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych przy Placu Chopina, oznaczony nr 5/12,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych przy Placu Chopina, oznaczony nr 6/4,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Gombrowicza oznaczony nr 39/40,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 1 Maja, oznaczony nr 27/6.

Ustrzyki Dolne, dnia 2014-04-17

 
  Data publikacji   2014-04-25


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93855