Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 28 marca 2014 r. do 12 maja 2014 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży.

W formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działka nr 417/16 o pow. 0,3969 ha, położona w Brzegach Dolnych.

W formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania zabudowanych nieruchomości sąsiednich stanowiących własność nabywców:

  • działka nr 2770/5 o pow.0,0047 ha, położona w Ustrzykach Dolnych,
  • działka nr 2770/6 o pow.0,0048 ha, położona w Ustrzykach Dolnych,
  • działki nr nr: 1380/6 i 1380/7 o łącznej pow. 0,0066 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
  • działki nr nr: 1380/5 i 1380/8 o łącznej pow. 0,0026 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
  • działka nr 518/2 o pow. 0,0553 ha, położona w Bandrowie Narodowym.

Ustrzyki Dolne, dnia 2014-03-26

 
  Data publikacji   2014-03-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 706988