Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 10 stycznia 2014r. do 31 stycznia 2014r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na czas nieokreślony:

W formie bezprzetargowej:

  • część działki nr 1021/4 o powierzchni 0.0010 ha (ogólna powierzchnia działki 0.1686 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wyzwolenia na rzecz rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej nr 1021/7 celem poprawienia jej warunków zagospodarowania.
  • część działki nr 96 o powierzchni 0.05 ha ( ogólna powierzchnia działki 1.0715 ha) położonej we wsi Łobozew Górny na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej nr 97.

Ustrzyki Dolne, 2013.12.27

 
  Data publikacji   2014-01-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96989