Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych informuje o wynikach przeprowadzonego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
 

OGŁOSZENIE

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), informuje o wynikach przeprowadzonego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014r.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy od innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014 r. realizował będzie Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Rzeszów, Oddział Rejonowy PCK Ustrzyki Dolne w warunkach określonych w umowie.

Kierownik (-)
mgr Grażyna Lechowicz

 
  Data publikacji   2013-12-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik MGOPS Ustrzyki Dolne Grażyna Lechowicz
 
  Ilość odwiedzin: 659862