Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku z późn.zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 13 grudnia 2013r. do dnia 27 stycznia 2014 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

W formie bezprzetargowej , na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

  • działka nr 1369/4 o powierzchni 0,0067 ha, położona w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne, dnia 2013-12-04

 
  Data publikacji   2013-12-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 706948