Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 04 października 2013r. do 25 października 2013r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie do użytkowania rolniczego na czas nieokreślony:

W formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działka nr 75/77 o powierzchni 1.47 ha położona we wsi Serednica,
  • część działki nr 340 o powierzchni 0.04 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Gombrowicza oznaczonej na załączniku graficznym nr 1,
  • część działki nr 340 o powierzchni 0.04 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Gombrowicza oznaczonej na załączniku graficznym nr 2.
 
  Data publikacji   2013-10-03


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 96903