Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne... zawiadamia, iż zamierza rozpocząć budowę drogi gminnej nr 119259 R – droga Ustjanowa Górna Żuków o nr ew. działki 709 na odcinku od km 0+000 – do km 1+001 wraz z odgałęzieniem drogi bocznej o nr wew. działek 503 i 740/1
 

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Ustrzyki Dolne , stosownie do art.39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t) zawiadamia, iż zamierza rozpocząć budowę drogi gminnej nr 119259 R – droga Ustjanowa Górna Żuków o nr ew. działki 709 na odcinku od km 0+000 – do km 1+001 wraz z odgałęzieniem drogi bocznej o nr wew. działek 503 i 740/1 na długości ok. 305 mb - przebiegającą na terenie gminy Ustrzyki Dolne, powiat Bieszczadzki, woj. Podkarpackie.

W związku z powyższym, prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia 23 września 2013r o godz.15:30.

Zgłoszeń należy dokonywać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne ( sekretariat).

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 39, ust.6, pkt.2 Ustawy o drogach publicznych, w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia Gmina Ustrzyki Dolne nie będzie lokalizowała w/w kanału w pasie drogowym.

Burmistrz mgr inż.

Henryk Sułuja

 
  Data publikacji   2013-07-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 96873