Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży...
 

W oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.01.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu BARR sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych na zbycie nieruchomości stanowiącej majątek spółki położonej w miejscowości Zatwarnica, podaję do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: nieruchomość gruntowa zabudowana zespołem budynków hotelowo-usługowych, w ewidencji gruntów oznaczona nr nr:

  • 87/9 (o pow. 1,3200 ha, rodzaj użytku lub klasy Lz-ŁVI),
  • 133/4 (o pow. 0,2900 ha, rodzaj użytku lub klasy Bp)
  • 133/5 (o pow. 0,3200 ha, rodzaj użytku lub klasy ŁVI)
  • 134/10 (o pow. 0,3800 ha, rodzaj użytku lub klasy Bi)
  • 134/13 (o pow. 0,1900 ha, rodzaj użytku lub klasy Bi)

o łącznej powierzchni 2,5000 ha, położonej w miejscowości Zatwarnica, (województwo podkarpackie, powiat bieszczadzki, jednostka ewidencyjna Lutowiska), uwidocznione w księdze wieczystej nr KS2E/00026804/8 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

Cena nieruchomości: wartość netto 2.690.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Do podanej kwoty należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej stawce.

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem hotelowo – gastronomicznym i usytuowana jest bezpośrednio przy asfaltowej drodze dojazdowej. Jest uzbrojona – posiada instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Obiekt posiada ok. 100 miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie, restaurację, drink bar, salę konferencyjną, minisiłownię i saunę. Budynek wybudowano w 1983 r., a w 1995 r. oraz 2007 r. przeprowadzono remonty (głównie prace związane z termomodernizacją budynku). Aktualnie budynek posiada kotłownię olejową wraz z instalacją solarną do podrzewania c.w.u. W sąsiedztwie obiektu znajdują się własne oraz ogólnodostępne tereny rekreacyjne. Kubatrura obiektów – 5318 m3. Powierzchnia użytkowa – 1465 m2. Dodatkowo przy nieruchomości zabudowanej są działki wolne od zabudowy o nr nr: 87/9, 133/4, 133/5. Działki te nie są zagospodarowane i mogą stanowić zaplecze dla ośrodka w zakresie organizacji imprez, urządzenia terenów rekreacyjnych oraz miejsc postojowych. Na przedmiotową nieruchomość Gmina Lutowiska posiada Miesjcowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie na terenie obiektu głównego trwają prace remontowo-budowlane zgodnie z decyzją Starosty Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych nr 72/06 z dnia 2006-09-11. Termin i warunki przetargu ustnego nieograniczonego podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej, prasie lokalnej, w Internecie na stronie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie BARR sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17 oraz w siedzibach: Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, Urzędu Gminy w Czarnej i Urzędu Gminy w Lutowiskach – na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.

Sprzedaż przeprowadzona zostanie pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r.z późn.zm.). Ustala się termin 26 sierpnia 2013 r. do złożenia ewentualnego wniosku.

Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Rynek 17 oraz w siedzibach: Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, Urzędu Gminy w Czarnej, a także Urzędu Gminy w Lutowiskach

Ustrzyki Dolne, dnia 15.07.2013 r.

 
  Data publikacji   2013-07-16


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 706933