Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 28 czerwca 2013r. do 19 lipca 2013r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

W formie bezprzetargowej:

  • część działki nr 1906 o pow. 15 m2 (ogólna powierzchnia działki 0.7588 ha ) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Naftowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z przeznaczeniem pod ustawienie pomieszczenia gospodarczego, oznaczonej za załączniku graficznym nr 1 - na czas nieokreślony,
  • część działki nr 2001 i 2027 o łącznej powierzchni 200 m2 ( ogólna powierzchnia działek 1.8390 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Bieszczadzkiej na rzecz właściciela działki nr 2020 i 2021 celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości do użytkowania rolniczego.

W formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działki nr 114/2 i 114/3 o łącznej powierzchni 0.5267 ha położone w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Strwiążyk z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na czas nieokreślony,
  • działka nr 24/2 o powierzchni 0.0546 ha położona we wsi Brzegi Dolne z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na czas nieokreślony.

Ustrzyki Dolne, 2013.06.20

 
  Data publikacji   2013-07-01


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 96867