Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 14 czerwca 2013r. do 05 lipca 2013r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

W formie bezprzetargowej:

  • część działki nr 118 o pow. 0.05 ha (ogólna powierzchnia działki 0.3057 ha ) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Strwiążyk na rzecz dzierżawcy celem poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działki nr 114/2, 114/3 i 114/5 o łącznej powierzchni 1.0717 ha położone w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Strwiążyk z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na czas nieokreślony,
  • część działki nr 226/1 o powierzchni 1.4732 ha położonej we wsi Łobozew Górny z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na czas nieokreślony,
  • część działki nr 271 o powierzchni 1.5129 ha położonej we wsi Łobozew Dolny z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na czas nieokreślony,

Ustrzyki Dolne, 2013.06.05

 
  Data publikacji   2013-06-07


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 107650