Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 14 czerwca 2013 r. do dnia 29 lipca 2013 r. r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne:

 1. przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • działka nr 234/2 pow. 0,1967 ha, położona w Dźwiniaczu Dolnym,
 2. przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na polepszenie warunkach zagospodarowania nieruchomości przyległych:
  • działka nr 1209/3 o pow. 0,0080 ha, położona w Ustrzykach Dolnych,
  • działka nr 531/5 o pow. 0,0271 ha, położona w Ustrzykach Dolnych.
 3. przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na cele działalności sakralnej:
  • działka nr 23/4 o pow. 0,0947 ha wraz z budynkiem kaplicy położona w Trzciańcu.

Ustrzyki Dolne, dnia 2013-06-06

 
  Data publikacji   2013-06-07


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659937