Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 17 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. wykaz niżej wymienionej nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. działka nr 208/1 o pow. 0,1456 ha, położona w Wojtkówce,
  2. działka nr 1261 o pow. 0,0632 ha (wraz z zabudową) położona w Ustrzykach Dolnych,
  3. działka nr 182 o pow. 0,2301 ha, położona w Krościenku,
  4. działka nr 162/59 o pow. 0,7403 ha, położona w Krościenku,
  5. działka nr 162/60 o pow. 2,1912 ha, położona w Krościenku.

Ustrzyki Dolne, dnia 2013-05-08

 
  Data publikacji   2013-05-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 706906