Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 08 marca 2013 r. do dnia 22 kwietnia 2013 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. działki nr nr: 109/2 i 109/10 o łącznej pow. 0,1698 ha wraz z udziałem w 1/6 części w działce nr 109/11 o pow. ogólnej 0,0892 ha – położone w Hoszowie,
  2. działka nr 73/8 o pow. 0,1000 ha wraz z udziałem w 1/7 części w działce nr 73/1 o pow. ogólnej 0,1778 ha – położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Strwiążyk.

Ustrzyki Dolne, dnia 2013-02-25

 
  Data publikacji   2013-03-04


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659836