Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 11 stycznia 2013 r. do 22 lutego 2013 r.. wykaz niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży:

 1. W formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości sąsiedniej:
  • działka nr 79/1 o pow. 0,0513 ha , położona w Daszówce,
  • działka nr 915/3 o pow.0,0172 ha, położona w Ustrzykach Dolnych.
 2. Na rzecz najemców:
  • lokal mieszkalny nr 40/33, położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Piastowskiej,
  • lokal mieszkalny nr 4/27, położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Dworcowej.
 3. W formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • działka nr 586 o pow. 0,4828 ha, położona w Wojtkówce.

Ustrzyki Dolne, dnia 2013-01-02

 
  Data publikacji   2013-01-07


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 707074