Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 16 grudnia 2011 r. do dnia 30 stycznia 2012 r. wykaz nieruchomości oznaczonej działkami nr nr: 228 i 229/5 o łącznej pow. 1,9170 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. PCK (po byłym kąpielisku odkrytym), stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-12-05  

 
  Data publikacji   2011-12-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 659773